BELIX - vlastnosti

Belix je aplikácia, ktorá slúži na testovanie a vyhodnotenie záznamov (v súčasnnej verzii - byty) pomocou matematickej štatistiky a štatistických grafov. Je zameraná pre kvalitnejší a spoľahlivejší odhad nehnuteľností.

Belix ponúka dva režimy práce:

 • free verzia (obmedzená funkcionalita)
 • platená verzia (prístupné všetky funkcie)

Pre plnohodnotné využitie všetkých funkcií je potrebná registrácia užívateľa s predplateným balíkom.

Aplikácia je kompatibilná s väčšinou moderných webových prehhliadačov (máme radi BRAVE).

Hlavné funkcie:

• byt - možnosť výberu podľa
 • lokality
 • dátumu
 • konštrukcie bytového domu
 • technického stavu
 • plochy bytu (rozsah od - do m2)
• výberový súbor - tabuľka
 • možnosť vylúčiť duplicitné záznamy
 • dodatočné individuálne vylúčenie záznamov
 • export dát (do pamäte, pdf, excel)
• vyhodnotenie výberového súboru - Matematická štatistika
 • základná štatistika (6 parametrov)
 • miery polohy (5 parametrov)
 • miery variability (11 parametrov)
 • miery tvaru (3 parametre)
 • Lineárna regresia (1 parameter)
 • spolu 26 parametrov pre jeden typ ceny
 • vyhodnotenie výberového súboru sa robí pre výslednú cenu a cenu/m2 čo je spolu 52 výsledkov!
 • pre lepšie pochopenie rozloženia dát, je výberový súbor zobrazený v grafoch
• grafy
 • box plot (krabicový graf)
 • bodový graf
 • stĺpcový graf (bar graph)
 • jednorozmerná regresia (ploćha/cena)
 • histogram
 • gauss
 • vlastné zobrazenie ceny bytu v grafoch
 • textúra (podklad pre lepšiu vizualizáciu)
 • Vyhodnotenie sa v grafoch vykresluje pre celkovú cenu a cenu/m2
 • + 2D grafy
  + 3D grafy

Do budúcnosti plánujeme pridávať ďalšie štatistické parametre a grafy na vyhodnotenie výberového súboru pre ďalšie skvalitnenie odhadu.

• zobrazenie odhadovanej nehnuteľnosti v mape (openstreet map)

+ zobrazenie záznamov v mape (pripravujeme)

• tlačová zostava
 • všetky výsledky je možné vygenerovat do tlačovej zostavy (šablóny)
 • možnosť vytvorenia si vlastnej šablóny
• užívatelské konto
 • údaje o užívateľovi
 • fakturačné údaje a ich editácia

Príklady — grafy

Gauss:
Boxplot:
Stĺpcpvý graf:
Lineárna regresia – 1premenná podlahová plocha [m2]
Mapa:
2D mapa:
3D mapa:
Theme Color